Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die de MBS Wood Furniture-fabriek op mbswood.com kan ontvangen over de gebruiker tijdens het gebruik van de website van de meubelfabriek, programma’s en producten van de meubelfabriek website.
1. DEFINITIE VAN VOORWAARDEN
1.1 De volgende voorwaarden worden gebruikt in dit privacybeleid:
1.1.1. “Administratie van de meubelfabriek (hierna te noemen: site-administratie)” – geautoriseerde medewerkers op site management, handelend namens de MBS Wood meubelfabriek, die de verwerking van persoonlijke gegevens omvat en uitvoert. verwerking van persoonsgegevens, verwerking van persoonsgegevens.
1.1.2. “Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een persoon die direct of indirect door een persoon (een persoon met persoonlijke gegevens) wordt bepaald of vastgesteld.
1.1.3. “Persoonlijke gegevensverwerking” betekent elke actie (bewerking) of reeks acties (bewerkingen) die wordt uitgevoerd met behulp van automatiseringstools of zonder dergelijke middelen te gebruiken met persoonlijke gegevens, waaronder verzamelen, opnemen, systematiseren, verzamelen, opslaan, bijwerken (bijwerken, wijzigen) , gebruik, overdracht (distributie, verstrekking, toegang), depersonalisatie, blokkering, verwijdering, vernietiging van persoonlijke gegevens.
1.1.4. “Vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens” is een verplichte vereiste voor de beheerder of andere personen die toegang hebben tot persoonlijke gegevens om verspreiding ervan te voorkomen.
1.1.5. “Gebruiker van de website van MBS Wood Furniture Factory” is een persoon die via het internet toegang heeft tot de site en de site van een meubelfabriek gebruikt.
1.1.6. “Cookies” is een klein stukje gegevens dat wordt verzonden door een webserver en wordt opgeslagen op de computer van een gebruiker.
1.1.7. “IP-adres” is een uniek netwerkadres van een knooppunt in een computernetwerk dat is gebouwd met behulp van het IP-protocol.

2. ALGEMENE BEPALINGEN
2.1. Het gebruik van de persoonlijke gegevens.
2.2. In geval van onenigheid met de voorwaarden van het Privacybeleid, moet de gebruiker stoppen met het gebruik van de website van de meubelfabriek.
2.3.Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de website van de MBS Wood Furniture Factory. De meubelfabriek heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de sites van derden waarnaar de gebruiker op de link kan klikken.
2.4. Het sitebeheer controleert niet de authenticiteit van de persoonlijke gegevens die door de gebruiker van de website van de meubelfabriek zijn verstrekt.
3. VOORWERP VAN PRIVACYBELEID
3.1. Dit Privacybeleid legt de verplichtingen van de Site-administratie vast op de website van de meubelfabriek of bij het plaatsen van een bestelling voor de aankoop van de goederen.
3.2. Persoonlijke gegevens zijn toegestaan ​​door de Fellini Furniture Factory-website in het registratiegedeelte en bevatten de volgende informatie:
3.2.1. Gebruikersnaam;
3.2.2. neem contact op met de telefoon van de gebruiker;
3.2.3. e-mailadres;
3.2.4. het afleveradres van de goederen;
3.2.5. woonplaats.
3.3. De online winkelbeveiliging is geïnstalleerd: “pixel” is geïnstalleerd:
IP-adres;
informatie van cookies;
informatie over de browser (of een ander programma dat toegang geeft tot de weergave van advertenties);
toegangstijd;
het adres van de pagina waarop het advertentieblok zich bevindt;
verwijzer (adres van de vorige pagina).
3.3.1. Voor het uitschakelen van cookies is mogelijk toestemming vereist.
3.3.2. De online winkel verzamelt statistieken over de IP-adressen van zijn bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om technische problemen te identificeren en op te lossen, om de wettigheid van financiële betalingen te controleren.
3.4. Alle andere persoonlijke gegevens die hierboven niet zijn vermeld (aankoopgeschiedenis, gebruikte browsers en besturingssystemen, enz.) Zijn onderhevig aan betrouwbare opslag en niet-distributie, behalve zoals bepaald in cl. 5.2. en 5.3. dit privacybeleid.

4. DOELSTELLINGEN VAN DE COLLECTIE VOOR PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN DE GEBRUIKER
4.1. Persoonlijke gegevens van de gebruiker
4.1.1. Identificatie van de Gebruiker op de website van de meubelfabriek voor het bestellen en (of) aangaan van de Goederenkoopovereenkomst.
4.1.2. De gebruiker toegang verlenen tot de gepersonaliseerde bronnen van de site van de meubelfabriek.
4.1.3. Het tot stand brengen van feedback met de Gebruiker, inclusief het verzenden van kennisgevingen, verzoeken betreffende het gebruik van de Site van de meubelfabriek, het leveren van diensten, het verwerken van verzoeken en toepassingen van de Gebruiker.
4.1.4. Definities van de locatie van de gebruiker voor beveiliging, fraudepreventie.
4.1.5. Bevestiging van de authenticiteit en volledigheid van de persoonlijke gegevens verstrekt door de gebruiker.
4.1.6. Maak een account aan voor het doen van aankopen, als de gebruiker ermee heeft ingestemd om een ​​account aan te maken.
4.1.7. Kennisgeving van de gebruiker van de site van de meubelfabriek.
4.1.8. Verwerking en ontvangst van betalingen, bevestiging van belasting- of belastingvoordelen.
4.1.9. De klant voorzien van effectieve klant- en technische ondersteuning.
4.1.10. Het verlenen aan de gebruiker met zijn toestemming, productupdates, speciale aanbiedingen, informatie over prijzen, nieuwsbrieven en andere informatie namens de meubelfabriek.
4.1.11. Implementatie van reclameactiviteiten met toestemming van de gebruiker.
4.1.12. Verlenen van toegang tot de gebruiker.

5. MANIEREN EN VOORWAARDEN VAN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
5.1. De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker gebeurt zonder enige tijdslimiet, op elke legale manier, ook in systemen voor persoonlijke gegevens.
5.2. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de sitebeheerder het recht heeft om persoonlijke gegevens door te geven aan derden, met name koeriersdiensten, postorganisaties, telecommunicatie-exploitanten, uitsluitend met het doel om de Fellini Furniture Factory-site te realiseren, inclusief de levering van de goederen.
5.3. (In het Russisch) Persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden overgedragen aan de bevoegde instanties van de Oekraïense regering.
5.4. In geval van verlies of openbaarmaking van persoonlijke gegevens, de Administratie van de site.
5.5. De sitebeheerder neemt noodzakelijke organisatorische en onderhoudsmaatregelen om de persoonlijke informatie van de gebruiker te beschermen tegen ongeoorloofde of onopzettelijke toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiëren, distributie, evenals tegen andere illegale acties van derden.
5.6. Het beheer van de site samen met de gebruiker neemt alle noodzakelijke stappen om verlies of andere negatieve gevolgen veroorzaakt door verlies of openbaarmaking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te voorkomen.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN
6.1. De gebruiker is verplicht:
6.1.1. Geef informatie over de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de Site van de Fellini Furniture Factory te gebruiken.
6.1.2. Update, aangevuld met de verstrekte informatie over persoonlijke gegevens in het geval van het wijzigen van deze informatie.
6.2. De sitebeheerder is verplicht om:
6.2.1. Gebruik de ontvangen informatie uitsluitend voor het doel.
6.2.2. Om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie niet geheim wordt gehouden, niet voor openbaarmaking, zonder, 5.2. en 5.3. dit privacybeleid.
6.2.3. Neem voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van het bedrijf te beschermen.
6.2.4. Om persoonlijke gegevens met betrekking tot de relevante periode te blokkeren, in geval van het onthullen van onbetrouwbare persoonlijke gegevens of illegaal acties.

7. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PARTIJEN
7.1. Het beheer van de site die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan omwille van inbreuk. 5.2., 5.3. en 7.2. dit privacybeleid.
7.2. In geval van verlies of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, is de sitebeheerder niet verantwoordelijk voor deze vertrouwelijke informatie:
7.2.1. Werd openbaar bezit vóór zijn verlies of onthulling.
7.2.2. Het werd ontvangen door de sitebeheerder.
7.2.3. Het werd onthuld met toestemming van de gebruiker.

8. BESLECHTING VAN GESCHILLEN
8.1. Voordat een verzoek tot betwisting wordt ingediend voor geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen de gebruiker van het meubilair van de meubelfabriek en het sitebeheer, is het verplicht om een ​​claim in te dienen (een schriftelijk voorstel voor de vrijwillige regeling van het geschil).
8.2. De ontvanger van de claim binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de claim.
8.3. Als de overeenkomst niet wordt bereikt, wordt het geschil doorverwezen naar de gerechtelijke autoriteit in overeenstemming met de huidige wetgeving van Oekraïne.
8.4. Aan het huidige Privacybeleid en de Relaties tussen de Gebruiker en het Sitebeheer wordt de huidige wetgeving van Oekraïne toegepast.

9. AANVULLENDE VOORWAARDEN
9.1. Het sitebeheer heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.
9.2. Het nieuwe Privacybeleid is van kracht vanaf het moment dat het op de website van de meubelfabriek staat.
9.3. Alle suggesties of vragen over dit privacybeleid moeten worden gerapporteerd in het gedeelte “CONTACTEN”.
9.4. Het huidige privacybeleid staat op de pagina op “mbswood / privacy /”.